Paylaş:
<?php echo $baslik; ?>

Bildiriler; Ödüle aday ve ödüle aday olmayan olmak üzere iki biçimde kabul edilecektir.

 

ÖDÜLE ADAY OLMAYAN BİLDİRİ GÖNDERİMİ

 • Bildiriler APA yazım kurallarına göre yazılacaktır.
 • Her bildiri bilimsel danışma kurulunda yer alan en az 2 hakem tarafından araştırmacıların kimliği bilinmeksizin (blind review) değerlendirilecektir.
 • Sözel bildiri olarak sunulmak üzere başvurusu yapılan araştırma sunumlarının araştırma ve yayın etiğine uygun olmaları gereklidir.
 • Derleme (Review) sunum özetleri kabul edilmemektedir. Yalnızca bilimsel araştırma yazıları değerlendirmeye alınacaktır.
 • Özetler, Türkçe ya da İngilizce olabilir, en fazla 350 sözcük olmalı, en az 3 anahtar sözcük içermeli ve 5 kaynağı geçmemelidir.
 • Araştırma yazılarının özetleri Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Sözcükler bölümlerinden oluşmalı, metin içinde tablo ve şekil bulunmamalıdır.
 • Yazarların kurumları ve sunumu yapacak olan yazarın iletişim adresi bildirilmelidir.
 • Örnek bildiri taslağını BURADAN indirebilirsiniz.
 • Hakemler tarafından uygun bulunan bildirilerin kabul yazısı 15 gün içerisinde bildiri sahiplerine gönderilecektir.
 • Kongredeki panel ve sözlü sunumlar Ruhsal Toplumsal İyileştirim Dergisinde yayımlanacaktır.
 • Bildirilerin yayımlanması için sorumlu bildiri sahibinin kongreye katılımı zorunludur.
 • Bildiriler 20 Nisan 2024 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmelidir.

ÖDÜLE ADAY BİLDİRİ GÖNDERİMİ

 • Ruhsal iyileştirim alanında yenilikçi ve özgün çalışmalara Ruhsal Toplumsal İyileştirim Derneği tarafından Bilim Teşvik Ödülü verilecektir.
 • Sözel bildiri olarak sunulmak üzere başvurusu yapılan araştırma sunumlarının araştırma ve yayın etiğine uygun olmaları gereklidir.
 • Derleme (Review) sunum özetleri kabul edilmemektedir. Yalnızca bilimsel araştırma yazıları değerlendirilmeye alınacaktır.
 • Ödüle aday bildiriler ödül jüri üyeleri tarafından araştırmacıların kimliği bilinmeksizin (blind review) değerlendirilecektir.
 • Ödüle Aday Başvurular 750-1000 sözcük arasında olmalı, en az 3 anahtar sözcük ve 5-10 arasında kaynak içermeli, APA yazım kurallarına göre yazılmalıdır. Ödüle aday bildiriler tablo ve şekil içerebilir.
 • Özet: Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Sözcükler bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Yazarların kurumları ve sunumu yapacak olan yazarın iletişim adresi bildirilmelidir.
 • Örnek bildiri taslağını BURADAN indirebilirsiniz.
 • Ödül jürisi tarafından kabul edilen bildirilerle ilgili olarak kabul yazısı 15 gün içerisinde bildiri sahiplerine gönderilecektir.
 • Kongredeki panel ve sözlü sunumlar Ruhsal Toplumsal İyileştirim Dergisinde yayımlanacaktır.
 • Ödüle başvuran ve bildirisi kabul edilen sorumlu bildiri sahibinin kongreye katılımı zorunludur.
 • Başvuran adaylar arasında seçilen ilk 3 çalışma açılış programında ilan edilecek ve ödülleri verilecektir.
 • Birincilik ödülü 3000 TL, İkincilik ödülü 2000 TL, Üçüncülük ödülü 1000 TL’dir.
 • Bildiriler 20 Nisan 2024 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmelidir.