Ölçekler

Ölçek Makaleleri

Ölçek Makaleleri

Toplumsal İşlevselliği Değerlendirme Ölçeği (TİDÖ)Kendini Damgalama Ölçeği – Hasta formu (KDÖ-H)Kendini Damgalama Ölçeği