Paylaş:

ŞİZOFRENİDE RUHSAL TOPLUMSAL BECERİ EĞİTİMİ KURSU

Eğitmen

Prof. Dr. Mustafa Yıldız (Yardımcılar: Aysel İncedere, Kübra İpçi)

Kursun amacı

Katılımcıların şizofreni tanısı olan hastalara ilaç tedavisine ek olarak gerçekleştirilen “ruhsal toplumsal beceri eğitimi” izleneğini uygulayacak düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır. 

Katılımcılar

Hemşire, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, ergoterapist, psikiyatrist ve ilgili hekimler. Katılımcıların psikotik bozukluklar hakkında bilgi sahibi olması ya da şizofreni tanılı hastaların tedavi süreçlerinde bulunmuş olmaları yeğlenir. Alanda ilk kez çalışacak olanlar için ek bilgilendirme gerekebilir.

Katılımcı sayısı

15-20 arası.

Kursun süresi

32 ders saati. Dersler çevrimiçi olarak zoom üzerinden çarşamba günleri saat 21.00-22.30 arasında yapılacaktır.  

Belgeleme

Kursun sonunda sınav yapılacak, sınavdan geçer not alan katılımcılara Ruhsal İyileştirim Kongresinde düzenlenecek olan 2 saatlik bir uygulamalı eğitim sonrasında Ruhsal Toplumsal İyileştirim Derneği tarafından “katılım belgesi” verilecektir.

Ücretlendirme

Katılım ücreti (3,500 TL) Ruhsal Toplumsal İyileştirim Derneğinin banka hesabına (IBAN: TR88 0001 0001 6382 3180 2550 01) BAĞIŞ olarak tek seferde veya 5 taksitle ayda 700 TL olarak yatırılabilir. Kurs gelirleri ciddi ruhsal hastalığı olan bireylerin iyileştirim çalışmalarında ve araştırmalarda kullanılacaktır.

Kayıt

Kayıt için başvuru formunu doldurup [email protected] adresine gönderilecektir. Kayıt formuna BURADAN ulaşabilirsiniz. 

KURSUN İÇERİĞİ

   Genel Giriş

I- Şizofrenide ruhsal toplumsal tedavi gereksiniminin anlaşılması

II- Şizofrenide ruhsal toplumsal beceri eğitimi (RUTBE): Genel çerçeve ve amaçlar

III- RUTBE: Grup uygulaması

IV- RUTBE: Öğrenme ilkeleri ve uygulama teknikleri

   Oturumlar

1. Hazırlık oturumu

2. İletişim becerilerini geliştirmek

3. Duyguları tanıma ve ifade etme becerilerini geliştirmek

4. Sorun çözme becerilerini geliştirmek

5. Dikkat ve bellek sorunlarıyla başetmek

6. Düşünce ve algı bozukluğunu anlamak

7. İlaç tedavisini öğrenmek

8. İlaç yan etkilerini öğrenmek

9. Tedaviyi değerlendirmek

10. İnatçı belirtilerle başetmeyi öğrenmek

11. Uyarıcı işaretleri tanımak ve izlemek

12. Alkol ve maddeden kaçınmak

13. Faydasız tedavi arayışlarından uzak durmak

14. Sıkıntıyla başetmek

15. Özgüveni artırmak

16. Günlük yaşam etkinlikleri

17. Arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek

18. Toplumsal etkinliklere katılmak

19. Son oturum

20. Destek oturumları

   Genel gözden geçirme

   Sınav