Paylaş:
<?php echo $baslik; ?>

Değerli meslektaşlarım,

9-12 Mayıs 2024 tarihlerinde Kocaeli’de düzenlenecek olan 5. Ruhsal İyileştirim Kongresinin ana izleği ruhsal iyileştirim hizmetlerinde gözden kaçanlardır. Ülkemizde henüz kurumsallaşmasını tamamlamamış olan bu hizmetlerin gelişime açık olacak şekilde kalıcılaşması için kuram ve uygulama alanında daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği deneme1 ortadadır. Başlarken yapılan hataların ileride onarılması zor yaralar açabildiği geçmişteki deneyimlerden öğrenilmiş bir gerçektir. Hem hatalarımızı görmek hem eksiklerimizi saptamak hem de dünyadaki diğer uygulama örneklerinden yararlanarak daha maliyet-etkin yöntemler geliştirmek için alanda çalışan meslek gruplarının bilgi ve deneyimlerini paylaşması, güçlerini birleştirmesi gerekmektedir. Yetiyitimi yaşayan bireylerin daha işlevsel ve mutlu yaşamalarının önündeki engellerin ortadan kaldırılmasının ancak bu görev bilinciyle çalışıldığında gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Farklı disiplinlerden meslektaşlarımızın bir araya gelerek ortak sorunlara ortak çözümler ürettiği ortamları daha verimli kılmaya yönelik çalışmalara zemin hazırlamak kongremizin ana hedefidir. Ruhsal iyileştirimin her alanını didikleyecek bir kongreye sizleri 5. kez davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Ruhsal toplumsal iyileştirim alanına ilgi duyan ve bu alandaki çalışmalarını sergilemek isteyen meslektaşlarımızla Kocaeli Fuar alanında yer alan Sivil Toplum Merkezinde buluşmayı umut ediyoruz.

Kongreyle ilgili bilgilere http://www.ruhsaliyilestirim.org adresinden ulaşılabilir.

Sevgi ve saygılarımızla.

Ruhsal Toplumsal İyileştirim Derneği adına Mustafa Yıldız, Kongre Başkanı